Numerical Factory

Mathworks ha premiat el nostre projecte amb una Academic Developement Support Grant. Felicitats a tots els membres de l’equip!!!

Benvinguts al lloc web de NUMERICAL FACTORY!! El nostre lema és DERIVADA POSITIVA, que és el que defensem com actitud davant la vida. Visita el nostre Blog per veure tot el material.

…… Tinc un desig només:  que tot valgui la pena!  (El tren del temps, Txarango)

Tots els documents i els codis es proporcionen amb una llicència Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Visits: 23494