Materials i Eines

MATERIALS i EINES

1. L’eina.

Per poder realitzar càlculs numèrics ens cal un software adequat per a cada necessitat. Si ens centréssim en altres disciplines, potser ens hauríem decidit per un altre software, però en l’àmbit de l’enginyeria MATLAB és un dels més importants.

La nostra universitat UPC-BarcelonaTech te un conveni amb MathWorks pel que tots els estudiants disposen d’una llicència gratuïta. També existeix una versió de codi obert denominada OCTAVE, que és compatible en un 99% amb el material que presentarem.

Del Matlab ens interessen sobretot dues coses, la possibilitat de crear els nostres propis programes (scripts) y per l’altra, totes les llibreries (toolbox) que incorpora per facilitar els càlculs.

Per descomptat, qualsevol altre llenguatge de programació Python, R, C++, Fortran, etc.  podrien servir per finalitats similars.

2. L’ajuda.

Un dels avantatges que te treballar amb un programa com Matlab és la gran comunitat que hi ha al darrera i, per tant, la bona documentació existent. També es pot consultar en multitud de fòrums que donen respostes a la majoria de problemes que se’ns puguin plantejar. Podeu demanar a Google qualsevol pregunta simplement posant al final la paraula matlab  i segur que funciona.

Si ja sabeu el nom de la funció que voleu utilitzar, només escrivint en la línia de comandes del Matlab

>> doc nom_de_la_funció

trobareu tota la informació de com fer servir aquesta funció.

3. Els materials.

Des del convenciment de que el càlcul numèric ha de ser una matèria transversal en l’ensenyament de les matemàtiques a l’Enginyeria, publiquem aquest material perquè la comunitat el pugui utilitzar i millorar.
El material està organitzat en guions dissenyats per l’autoaprenentatge en alguns casos i en d’altres per ser explicats pel professor en classes presencials. Així mateix, els continguts dels guions no es restringeixen exclusivament als coneixements matemàtics, sinó que aprofitem per ensenyar a generar vídeos, animacions, models 3D, tractament d’imatges, etc. La facilitat de les eines actuals fa que, amb una miqueta més d’esforç, es puguin fer aplicacions que donen una visió de les matemàtiques com a eina central de l’enginyeria (i de la ciència) que comparteixo.
Aquest és encara un projecte pilot però esperem anar-lo millorant i incrementant amb els anys.  També estem oberts a fer les versions Python d’aquestes pràctiques si algú s’anima a fer-les. Contacta amb nosaltres per proposar qualsevol millora.

4. Guions de Pràctiques

En aquest enllaç trobareu el contingut de totes les pràctiques que hem desenvolupat a l’ETSEIB en els últims dos anys. Crec que pot ser un bon material de partida per anar construint moltes més coses…..

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Impactes: 6927

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *